MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

BILETY WSTĘPU:

Bilet wstępu na wystawy stałe i czasowe bez przewodnika:

normalny: 11 zł

ulgowy: 9 zł

indywidualny dla dzieci do 7 lat: 5 zł

Bilet wstępu na wystawy stałe i czasowe z przewodnikiem:

normalny: 15 zł

ulgowy: 13 zł

Bilety wstępu grupowe:

Bilet wstępu dla grup przedszkolnych: 8 zł/os

Bilet wstępu ze zwiedzaniem i lekcją muzealną: 17 zł

Bilet wstępu ze zwiedzaniem i warsztatami: 25 zł

Bilet wstępu dla grup przedszkolnych ze zwiedzaniem i lekcją muzealną: 12 zł/os.

Bilet wstępu dla opiekunów grup: 1 zł (1 opiekun na 10 osób)

Bilet wstępu rodzinny (2 osoby dorosłe i dzieci): 25 zł

Bilet wstępu na wystawę czasową: 5 zł

Bilet wstępu na koncerty: 10 zł

Pozostałe opłaty:

Bilet wstępu na sesję naukową: 30 zł

Bilet wstępu okolicznościowy: 3 zł (otwarcie wystaw, wydarzenia rocznicowe, promocja wydawnictw, finały konkursów i przeglądów, 60+kultura, zloty harcerskie, Noc Muzeów )

Bilety ulgowe przysługują w myśl Ustawy o muzeach: pracownikom muzeów, uczniom, studentom i osobom odbywającym studia doktoranckie, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów, nauczycielom i wychowawcom, osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom, emerytom i rencistom, osobom powyżej 65. roku życia, kombatantom, odznaczonym tytułami/odznakami honorowymi: „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

Wynajem wnętrz (salon) i parku na sesje zdjęciowe:

wnętrza: 150 zł

park: 150 zł

Usługi dodatkowe:

Wynajem wiaty z drewnem na ognisko (bez gastronomii i obsługi): 150 zł

Wynajem wiaty na imprezy integracyjne: 300 zł

Wynajem wnętrz (salonu/sali) organizacjom pozarządowym/instytucjom kulturalnym i oświatowym: do 3 godz. 100 zł/powyżej 3 godz. 300 zł

Wynajem parku: 300 zł

Wynajem wystawy: 200 zł

Additional information