MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Akwaria wystawa

konkurs akwaMuzeum Przyrody w Drozdowie, Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. Świętego Jana Pawła II oraz Ogólnopolskie Forum Akwarystyczne AkwariumOnline – sekcja Akwariusze zapraszają serdecznie przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Kolorowy świat w akwarium".Regulamin konkursu poniżej.

Regulamin konkursu do pobrania

 

049      „VII Ogólnopolskie Dni Akwarystyki w Muzeum w Przyrody w Drozdowie” trwały trzy dni od 2 do 4 października. Pierwszego dnia odbyło się szkolenie akwarystyczne dla dzieci i młodzieży przeprowadzone przez członków „Towarzystwa Naukowego Branży Zoologicznej Animalian”: Wojciecha Góreckiego, Krzysztofa Kazunia oraz Romana Pawlaka. Uczniowie zapoznali się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z opieką nad akwarium. W czasie szkolenia przeprowadzony został pokaz zakładania akwarium słodkowodnego. Odbyły się zajęcia praktyczne z użyciem lup i mikroskopów w czasie których dzieci mogły zobaczyć drobną faunę wodną zamieszkującą Dolinę Narwi. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Drozdowie oraz z Publicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy.

004W bieżącym roku Muzeum Przyrody w Drozdowie uczestniczyło w kilku najważniejszych wydarzeniach z branży akwarystycznej, które stanowią cykl imprez akwarystycznych o randze ogólnopolskiej.

Pierwszą z nich była Konferencja Akwarystyczna zorganizowana w ramach czwartej edycji Lubelskiej Wystawy Zoologicznej ZOOPARK, która odbyła się w dniach 14-15 marca 2015 roku. Opiekun wystawy akwarystycznej "Podwodny Świat Pięciu Kontynentów" Adam Karwowski w formie prelekcji przedstawił ofertę wystawienniczą, wydawniczą oraz edukacyjną Muzeum. Na wykładzie zaprezentowane zostały walory przyrodnicze Doliny Narwi. Uczestnicy konferencji mogli także poznać gatunki ryb żyjące w dorzeczu Narwi. Zapoznali się również z możliwościami hodowli ich w warunkach akwariowych.

8Dni AkwarystykiW dniach 27 i 28 września bieżącego roku w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyły się VI Ogólnopolskie Dni Akwarystyki. Spotkanie otwarte zostało przez Barbarę Turowską – kustosza Muzeum oraz Adama Karwowskiego – opiekuna wystawy akwarystycznej „Podwodny Świat Pięciu Kontynentów”. Pierwszy wykład wygłoszony przez Romana Pawlaka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) dotyczył biologii i występowania strzebli błotnej – gatunku zagrożonego wyginięciem w Polsce, podlegającego ścisłej ochronie gatunkowej.

Additional information