MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

tul01Tradycyjnie, jak w poprzednich latach, w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyło się noworoczne spotkanie Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych - Oddziału w Łomży. Członkowie Towarzystwa w atmosferze wzajemnej życzliwości, radości, rozmów, śpiewu i muzyki zainaugurowali nowy rok swojej działalności.
Gośćmi spotkania byli nie tylko członkowie łomżyńskiego oddziału TUL, ale też osoby z oddziału w Warszawie oraz Prezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych Elżbieta Gniazdowska. Noworoczne spotkanie TUL prowadziła Gabriela Olszańska – prezes Oddziału Regionalnego TUL w Łomży.

z pienkowskiZbigniew Pieńkowski († 85 lat) urodził się 20 kwietnia 1926 roku w Drozdowie koło Łomży. Przyszedł na świat jako drugi z dziewięciorga rodzeństwa. Rodzice Aleksander i Władysława z Darmetków byli właścicielami kamienicy czynszowej oraz mieszczących się wewnątrz budowli sklepu spożywczo-kolonialnego, piekarni oraz piwiarni. Przed wybuchem drugiej wojny światowej ukończył 6 klasę Szkoły Powszechnej w Drozdowie. Następnie w czasie okupacji sowieckiej przez dwa lata uczęszczał do dziesięciolatki. W maju 1940 roku sowieci aresztowali jego ojca. W następnym roku ten sam los spotkał także Zbigniewa. Wraz z matką i trójką rodzeństwa został wywieziony do Kazachstanu.

0005W roku 2013 przypadnie wyjątkowa rocznica - 100-lecie urodzin Witolda Lutosławskiego. Urodzony w roku 1913, syn Józefa Lutosławskiego rozstrzelanego przez bolszewików w roku 1918 w Rosji sowieckiej, Witold zasłynął jako kompozytor i dyrygent. Oryginalność, talent i pasja sprawiły, że stał się jednym z najbardziej znanych twórców muzyki klasycznej w XX wieku. Z rodzinnym Drozdowem łączyły go szczególne więzi. Tu spędził część swojego dzieciństwa.

100 523625 listopada br. w salonie dworu Lutosławskich w Drozdowie miał miejsce koncert laureatów III Międzynarodowego Konkursu Fortepianowego im. Witolda Lutosławskiego. Miejsce koncertu finałowego szczególne. Prof. Jerzy Maciejewski, przewodniczący jury konkursu, określił drozdowski dwór mianem „drugiej Żelazowej Woli”. Miejsce związane z patronem konkursu - wybitnym kompozytorem Witoldem Lutosławskim stawianym w jednym rzędzie z takimi mistrzami muzyki klasycznej jak F. Chopin, H. Wieniawski czy K. Szymanowski jest bowiem symbolicznym matecznikiem polskiej kultury, podobnie jak majątek rodzinny Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

100 5156Tegoroczny III Jesienny Zlot w Drozdowie „Z wizytą u księdza Lutosławskiego", odbył się 19 listopada 2011r. Program zlotu przygotowany przez Komendę Hufca i 2WDH „Zielony Płomień" z Jedwabnego, ściśle nawiązywał do działań w Roku Regionów. Głównym celem harcerzy z Jedwabnego było pomóc uczestnikom zlotu w Drozdowie w odkrywaniu i pogłębianiu wiedzy i poczucia więzi z regionem, w którym żyją, w tym wypadku z naszą Ziemią łomżyńską.

2Wolni i szczęśliwi, pamięci praojców wierni, obchodzicie tu coroczne wielkie narodowe święto.

 

Ignacy Paderewski „Przemówienie na wiecu Polaków w Chicago”

 

Tegoroczne obchody 193. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w drozdowskim Muzeum wiązały się wydarzeniami służącymi przypomnieniu historii odzyskania wolności po dobie zaborów oraz złożeniu hołdu tym, którzy prowadzili Polaków do niepodległej ojczyzny.

100 4728Muzeum Przyrody w Drozdowie w mijającym roku zrealizowało wiele ważnych przedsięwzięć w ramach projektu „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, z udziałem finansowym Powiatu Łomżyńskiego.

Zrealizowany projekt miał na celu poprawę bazy i infrastruktury technicznej siedziby palcówki – zabytkowego dworu Lutosławskich. W związku z wykonaniem tak istotnych działań kierujemy do wszystkich przyjaciół i sympatyków palcówki oraz zwiedzających – tych którzy już Muzeum znają oraz tych którzy odwiedzając naszą stronę internetową chcą dopiero poznać instytucję, krótką informację o tym co w ciągu ostatnich miesięcy zrobiono by poprawić walory estetyczne oraz funkcjonalne Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Muzeum Przyrody jest w trakcie realizacji projektu pn. "Przyroda dla nas, my dla przyrody - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V.Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.2. rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

logotyp


3_m

Przypadająca w 2011 roku 150. rocznica urodzin Sofíi Casanova Lutosławskiej stała się okazją do przypomnienia życia i twórczości tej postaci – poetki, pisarki, żony filozofa z Drozdowa Wincentego Lutosławskiego, Hiszpanki z pochodzenia i Polki z wyboru. W ubiegłym roku Muzeum Przyrody w Drozdowie wydało po stu latach od pierwszego wydania polskiego, powieść autorstwa Sofíi Lutosławskiej pt. „Więcej niż miłość ”. W tym roku, 9 września odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona pisarce.

sofia_casanowaW roku bieżącym mija 150. rocznica urodzin Sofii Casanovy Lutosławskiej. To kilka faktów z jej życia – mało znanego, a tak wartego poznania.
Sofia Casanova była świetnie zapowiadającą się hiszpańską poetką, kiedy poznała Wincentego Lutosławskiego – polskiego filozofa. Zafascynowana jego osobowością, wychodzi za mąż i razem z Wincentym wyjeżdża ze swojej ojczyzny. W Drozdowie poznaje rodzinę męża i bardzo szybko staje się ulubienicą Lutosławskich.
W krakowskim mieszkaniu przyjmuje Polaków z trzech zaborów: patriotów (z Dmowskim na czele), literatów (bywa Reymont, Kasprowicz, Wyspiański), artystów. Pisze o Polsce artykuły do madryckich gazet, tłumaczy na hiszpański „Quo Vadis". Kiedy wybucha I wojna światowa zgłasza się do Czerwonego Krzyża, wysyła relacje do hiszpańskiego dziennika „ABC", którego zostaje stałą korespondentką.

Additional information