MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

Międzynarodowy Dzień Muzeów obchodzony corocznie 18 maja, ustanowiony został w Moskwie w 1977 roku, przez Międzynarodową Radę Muzeów  działającą przy UNESCO.

 

To okazja, by zwrócić uwagę społeczeństwu na myśl dewizy Rady:

Muzea są ważnym środkiem wymiany kulturalnej, wzbogacania kultur i rozwoju wzajemnego zrozumienia, współpracy i pokoju między narodami.

Od 1997 roku, w majowy weekend poprzedzający Dzień Muzeów, obchodzona jest też „Europejska Noc Muzeów”, w Polsce zwana Nocą Muzeów. W tym roku przypadła ona na 16 maja i choć zaplanowaliśmy już jej program w naszym Muzeum, nie odbędzie się – tak jak i w innych muzeach – z powodu epidemii koronawirusa. Szkoda, bo bardzo stęskniliśmy się za gwarem Gości, którzy corocznie nas w to święto odwiedzali. Tym serdeczniej zatem życzymy i Gościom, i nam – muzealnikom, abyśmy jak najszybciej mogli zobaczyć się i wspólnie uczestniczyć w imprezach kulturalnych odbywających się w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie.

Additional information