MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 0098

W sobotę 7 marca odbyła się w Drozdowie harcerska droga krzyżowa śladami „dh. Szarego”. Kilkanaście zastępów harcerskich i zuchowych z różnych zakątków Polski zebrało się na dziedzińcu Muzeum w Drozdowie by odwiedzić grób ks. dr Kazimierza Lutosławskiego (ur. 4 marca 1880 r.). Pod przewodnictwem o. Jana Andrzeja Bońkowskiego oraz kustosza Muzeum Marcina Rydzewskiego grupa przeszła ulicami Drozdowa. W ciszy i skupieniu odwiedzono dawny dom rodzinny Lutosławskich oraz parafialny kościół i cmentarz. Ostatnia stacja drogi krzyżowej odbyła się przy wejściu do krypty pod kaplicą Lutosławskich.

Tegoroczna wędrówka zawierała w sobie jeszcze jedno przypomnienie – o związkach prymasa Polski ks. Stefana Wyszyńskiego ze średnią szkołą w Łomży i rozwijanym w niej harcerstwie. To były początki drogi formacyjnej przyszłego ks. Prymasa – uczniowska praca w kole humanistycznym oraz drużynie harcerskiej. Harcerze zwrócili szczególną uwagę na cmentarny nagrobek Stanisława Lutosławskiego inicjatora i współzałożyciela wspomnianej szkoły (początkowo handlowej, a następnie przekształconej gimnazjum).

Harcerska droga krzyżowa odbyła się w ramach „XXVII Ogólnopolskiego Zlotu Druha Szarego” i skupiła ponad stu uczestników. Po jej zakończeniu harcerze zwiedzali wystawy Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie.

  • IMG_0075
  • IMG_0087
  • IMG_0098
  • IMG_0102
  • IMG_0105

Additional information