MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 9520

Andrzej Meissner – lekarz kardiolog i prof. Krzysztof Meissner – wybitny fizyk, specjalista w zakresie teorii cząstek elementarnych są prawnukami Sofii Casanovy Lutosławskiej, hiszpańskiej literatki i Wincentego Lutosławskiego, polskiego filozofa początku XX wieku. Ich wizyty w Muzeum niezmiennie  wywołują  wrażenie kontaktu z błyskotliwymi umysłami ich przodków i dostarczają wielu informacji o byłych właścicielach dworu w Drozdowie.

Tak też było podczas wizyty  25 listopada 2019 roku, pełnej rodzinnych wspomnień o  Lutosławskich. Nie tylko o pradziadkach - Sofii i Wincentym, ale też o ich najmłodszej córce,  Halinie Meissner, której Andrzej i Krzysztof Meissnerowie są wnukami. Jak wspominali, Halina była wyjątkowo silną i pozytywną osobowością. Czytała książki w języku polskim, francuskim, hiszpańskim i angielskim… również w wieku 90 lat. Jeden z jej synów – Wojciech, to śp. O. Karol Meissner. Choć z wykształcenia lekarz, zdecydował się na życie zakonne - większość swego klasztornego życia spędził w klasztorze benedyktynów w Lubiniu. Święcenia kapłańskie przyjął m. in. po słowach zachęty ze strony swego przyjaciela – Karola Wojtyły (miał opory, czy przyjąć święcenia kapłańskie, chciał być prostym mnichem, bratem zakonnym). O. Karol był niezwykle wrażliwy na muzykę. Z powodzeniem  komponował, m.in. ułożył melodie hymnów gregoriańskich do Antyfonarza Monastycznego i zaadaptował melodie gregoriańskie do polskich tekstów liturgicznych. Najsłynniejszy z rodziny, kompozytor Witold Lutosławski, ze słuchem absolutnym, potrafił rozpoznać 19-20 dźwięków z 20 zagranych na klawiaturze jednocześnie, podczas gdy inni wybitni muzycy potrafili odtworzyć w tej sytuacji ok. 14 z nich.

To niektóre z rodzinnych wspomnień - na kolejne liczymy podczas następnej wizyty potomków Lutosławskich. A tymczasem można skorzystać z filmików na YouTube z interesującymi wykładami O. Karola i prof. Krzysztofa Meissnera.

  • IMG_9520
  • IMG_9521
  • IMG_9524
  • IMG_9525

 

Additional information