MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

001

W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę wolnego państwa po latach zaborczej niewoli oddano hołd jednemu z ojców niepodległości – Romanowi Dmowskiemu. Pod tablicą upamiętniającą prezesa Komitetu Narodowego Polskiego zebrali się parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy instytucji państwowych, nauczyciele z młodzieżą szkolną, delegacje Wojska Polskiego i Ochotniczej Straży Pożarnej, harcerze oraz mieszkańcy Drozdowa i innych miejscowości z terenu Powiatu Łomżyńskiego. Delegacje tradycyjnie złożyły kwiaty pod wmurowaną w roku 2000 tablicą stanowiącą hołd Ziemi Łomżyńskiej dla Romana Dmowskiego, który w naszym regionie spędził ostatnie miesiące swojego życia.

Tegorocznym obchodom towarzyszyły inne ważne wydarzenia. Po zakończonych uroczystościach oficjalnie ogłoszono zmianę nazwy drozdowskiej placówki na Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie. Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Maria Dziekońska oraz Przewodniczący Rady Muzeum Sławomir Zgrzywa odsłonili tablicę z nową nazwą. Inicjatywa ta ma na celu podkreślenie znaczenia statutowej pracy instytucji na niwie historii.

Kolejnym wydarzeniem było wręczenie Nagród Starosty Łomżyńskiego, a więc docenienie w tym ważnym dniu osób angażujących się w pracę na rzecz dobra wspólnego. W tym roku nagrodę otrzymali: Zdzisław Dobrowolski - nauczyciel W-F, wiceprzewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego (nagrodę w jego imieniu odebrała żona), Tadeusz Grabowski – 98-letni artysta ludowy, poeta, muzyk i lutnik pochodzący z Wizny oraz Mariusz Niziński – promotor zdrowego stylu życia, założyciel Stowarzyszenia Biegamy dla Zdrowia w Łomży organizującego imprezy biegowe.

Przyznano również Stypendia Starosty Łomżyńskiego dla zdolnej młodzieży: sportowe tenisistce Elizie Modzelewskiej ze Szkoły Podstawowej w Konarzycach oraz stypendium w dziedzinie kultury Katarzynie Boguskiej ze Szkoły Podstawowej w Jarnutach, początkującej wokalistce i tancerce.

Wieczorem w salonie Dworu Lutosławskich odbył się 20. jubileuszowy Wieczór Pieśni Patriotycznej organizowany przez Katarzynę i Krzysztofa Lipskich wraz z synami Pawłem, Markiem i Łukaszem. Tegoroczna edycja była okazją do przypomnienia pierwszych edycji wydarzenia, które stało się jednym z najważniejszych punktów obchodów Święta Niepodległości w regionie łomżyńskim. Wieczory początkowo organizowane w prywatnym domu państwa Lipskich z czasem na stałe zawitały do drozdowskiego Muzeum. Zawsze ściągają licznych uczestników i tworzą niepowtarzalną atmosferę międzypokoleniowych spotkań, wspólnych śpiewów oraz refleksji historycznej na wybrane, co roku inne, tematy historyczne. W tym roku Katarzyna Lipska przedstawiła losy wybitnych polskich rodów i ich zasługi dla sprawy odzyskania niepodległości. Jednym z nich był drozdowski ród Lutosławskich.

 • 001
 • 003
 • 004
 • 007
 • 008
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033

Additional information