MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

 • 001
 • 003
 • 012
 • 013
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 020
 • 023
 • 025
 • 026
 • 027
 • 030
 • 034
 • 036
 • 037
 • 039
 • 042
 • 044

Additional information