MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Zmartwychwstanie

Serdeczne życzenia Łask Pana Zmartwychwstałego,
zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
składają:
Anna Archacka wraz z Kadrą Muzeum Przyrody w Drozdowie

Additional information