MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

wystawa_zagldworowMuzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwarcie wystawy pt. "Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939" w dniu 4 sierpnia br. do siedziby Muzeum w Drozdowie. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi o godzinie 16.00. Wykład wprowadzający wygłosi dr Łukasz Lubicz-Łapiński z Oddziałowego  Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku. 

Ekspozycja przedstawia represje, jakim poddawano przedstawicieli warstwy właścicieli ziemskich w latach 1939–1990, ich losy w czasie II wojny światowej okupacji sowieckiej i niemieckiej, a także wymierzone w nich represje już po zakończeniu działań wojennych w okresie PRL.


Na wystawie przedstawiono osoby, będące egzemplifikacją szerszych akcji, jak deportacje, aresztowania, zesłania do sowieckich łagrów, ofiary Zbrodni Katyńskiej czy też niemieckich obozów koncentracyjnych w formie listy strat i represji ziemiaństwa, na podstawie literatury, wspomnień i innych źródeł archiwalnych. Po roku 1944 przedstawiciele grupy właścicieli ziemskich zostali zakwalifikowani przez PKWN jako wrogowie państwa, na mocy Reformy Rolnej zostali pozbawieni dóbr ziemskich i poddani kolejnym represjom.

Wystawę przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku.

 

Additional information