MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

01

Dużym zainteresowaniem cieszył się finał konkursu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży

szkół podstawowych powiatu łomżyńskiego.

Konkurs pt. „Piękno pracowitego życia – dzieje i dokonania rodziny Lutosławskich”

wyróżnił się pod wieloma względami. Zachwycały różnorodne formy

prac plastycznych, obok których pojawiły się pisemne, a nawet artefakty.

   Tegoroczny konkurs odbył się przy współorganizacji

Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie oraz Szkoły Podstawowej w Drozdowie.

Pośród przybyłych gości nie zabrakło ks. kanonika Aleksandra Suchockiego,

który już od ćwierć wieku pełni posługę proboszczowską w drozdowskiej parafii,

zastępcy wójta gminy Piątnica – Bogdana Bieńczyka i przewodniczącej Jury Konkursu 

Ewy Skłodowskiej. Wydarzenie poprowadził dyrektor szkoły w Drozdowie

Dariusz Kossakowski, a asystował mu kustosz Muzeum Marcin Rydzewski.

Na oryginalny program podsumowania złożyło się wręczanie prac

konkursowych oraz ich prezentacja. W kategorii prac pisemnych jury w

składzie przewodnicząca Ewa Sznejder i członkowie Tomasz Szymański i

Marcin Rydzewski postanowiło przyznać trzy równorzędne nagrody Ex

aequo dla Julii Makowskiej za „Kartkę z pamiętnika ks. Kazimierza

Lutosławskiego” i Oliwi Makowskiej z SP w Drozdowie za „Kartkę z

pamiętnika Pauliny Lutosławskiej”. Trzecia nagroda trafiła do

Zuzanny Zapert z SP w Piątnicy za „Kartkę z pamiętnika Pauliny

Lutosławskiej”. Pośród prac plastycznych jury w składzie Ewa Skołodowska, Andrzej

Żmuda i Marcin Rydzewski przyznało w kategorii klas I-III aż cztery

wyróżnienia, które otrzymali: Małgorzata Golińska i Julia

Kozłowska z SP w Drozdowie, Dominik Kozłowski z SP w Pniewie i Miłosz Szczytkowski z

SP w Dobrzyjałowie. Zwycięzcami zostali: Wiktoria Rogalska z SP w St.

Bożejewie - III, Izabela Pawluk – II i Maja Chrapowicz – I z SP w

Drozdowie. W kategorii klas IV-VIII również przyznano cztery wyróżnienia,

które otrzymali: Piotr Konert, Alicja Pieńkowska, Julia Bąkowska z SP w

Pniewie oraz Anna Rybińska z SP w Drozdowie. Zwycięstwo przyznano:

Dominice Olszewskiej z SP w St. Bożejewie – III, Weronice

Piotrowskiej z SP w Wiźnie – II i Katerynie Myronowej z SP nr 10 w Łomży – I.

Jury Konkursu przyznało także nagrody specjalne. Otrzymali je autorzy

makiety Dolnego Dworu w Drozdowie – Maciej Bylica, Jakub Kotowski i

Jakub Mroczkowski, uczniowie SP nr 10 w Łomży. W kategorii artefaktów

uhonorowano Zuzannę Mertin uczennicę SP w Drozdowie, za zaprezentowanie

kompletu haftów Richelieu – rękodzieła babki Alicji Mertin, która

umiejętności hafciarskie przejęła od prababci Marianny Dąbrowskiej.

Ostatnią z nagrodzonych została Maja Tercjak uczennica SP w Drozdowie

nagrodzona za makietę Witolda Lutosławskiego przy fortepianie.

Warto wspomnieć, że bardzo ciekawie zaprezentowały się autorki prac

pisemnych, które czytały fragmenty swoich dzieł. Natomiast prace

plastyczne wyeksponowano na mini wystawie, która stała się

zapowiedzią wystawy pokonkursowej planowanej na 2 czerwca.

O idei konkursu należy powiedzieć nieco więcej, gdyż każdy konkurs

posiada wyznaczone cele. W niniejszym szczególną troskę poświęcono

utrwaleniu i pogłębieniu wiedzy historycznej dzieci i młodzieży oraz

różnorodnych form jej ekspresji na temat działalności patriotycznej,

gospodarczej i kulturalnej rodu Lutosławskich z Drozdowa. Doceniono

wpływ tej rodziny na kształtowanie lokalnej kultury i dziedzictwa

kulturowego. W efekcie powstały prace konkursowe z przeznaczeniem na

wystawę pokonkursową w siedzibie organizatora z użyciem

różnorodnych form wyrazu dla ukazania bogactwa wartości historycznych. Dla

pełności opisu dodać należy, że konkurs i wystawa pokonkursowa są

działaniami związanymi z nadaniem imienia rodziny Lutosławskich Szkole Podstawowej

w Drozdowie. Honorowy patronat nad konkursem objęli: 

Senator RP i przewodniczący Rady

Muzeum Marek Adam Komorowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur

Kosicki, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta

Łomżyński Maria Dziekońska, Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski.

Fundatorami nagród byli Marszałek Województwa Podlaskiego, Starosta

Powiatu Łomżyńskiego, Wójt Gminy Piątnica oraz Piotr Błaszkowski,

Piotr Karban i Jarosław Brzeziński.

loga patronw3283

 • 01
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09

Additional information