MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Rada Muzeum

 

22 kwietnia br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie II kadencji Rady Muzeum. Głównym zadaniem Rady jest pomoc merytoryczna na rzecz działań drozdowskiej placówki, toteż ma ona przede wszystkim charakter doradczy i wspomagający, ale też sprawuje nadzór nad realizacją zadań i opiniuje plany na kolejne lata. Działa na zasadach określonych w Ustawie o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku.

Podczas pierwszej sesji Rady, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski oraz Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, uroczyście wręczyli wszystkim członkom akty powołaniowe.

Mamy dziś „nowe otwarcie”: nowa rada, nowa dyrekcja, nowe wyzwania. Czeka nas niezwykle ważny okres. Zaczynamy budowę nowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Cały zabytkowy dwór – tu konieczny będzie remont – przeznaczony zostanie na część historyczną. Jesteśmy w stałym kontakcie z wicepremierem Piotrem Glińskim w sprawie współprowadzenia muzeum w tym zakresie. Jest deklaracja w sprawie podpisania listu intencyjnego. Wtedy muzeum podzielone zostanie na odrębne placówki: historyczną i przyrodniczą. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to będzie możliwe – powiedział Starosta Lech Marek Szabłowski inaugurując nową kadencję rady.

Wicestarosta Maria Dziekońska wspomniała o inwestycjach Powiatu Łomżyńskiego, ważnych z punktu widzenia poprawy atrakcyjności turystycznej regionu i ochrony dziedzictwa Lutosławskich. Są to: planowany na ten rok remont drogi Kalinowo – Drozdowo, remont drogi w Drozdowie między muzeum a cmentarzem oraz parkingu, a także kompleksowy remont XIX-wiecznej kaplicy Lutosławskich na cmentarzu w Drozdowie na bazie dokumentacji opracowanej w roku ubiegłym.

Dyrektor Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie Ewa Sznejder omówiła zadania jakie drozdowska placówka podjęła w ostatnim okresie oraz plany na przyszłość. Było to zarówno omówienie działań naukowych, wystawienniczych i wydawniczych jakie będą zrealizowane w roku 2022 jak również szeroko zakrojonych planów przeorganizowania placówki na Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego – Ośrodek Historyczno-Przyrodniczy w Drozdowie. Przypomnijmy, że tym celu (już w roku 2022) zostanie wybudowany pawilon na nowe ekspozycje przyrodnicze. Kolejnym krokiem (w planach – w roku 2023) będzie kompleksowy remont zabytkowego dworu Lutosławskich, czyli siedziby instytucji, w którym powstaną nowe wystawy historyczne (budynek będzie na nie przeznaczony w całości, inaczej niż dotychczas).

W realizacji wszystkich wyżej wymienionych zadań, nieocenioną pomocą będzie nowa Rada Muzeum złożona z osób doświadczonych i utytułowanych, o dużym zakresie wiedzy.

Przewodniczącym Rady Muzeum został wybrany jednogłośnie senator RP Marek Adam Komorowski. Jest radcą prawnym i doświadczonym samorządowcem. W latach 1990–1998 był dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Łomży, a następnie od 1998 do 2002 r. – Starostą Powiatu Zambrowskiego. Od 1990 r. był nieprzerwanie radnym wszystkich kadencji i szczebli: najpierw miejskim, następnie powiatowym, a od 2006 r. województwa podlaskiego. Od 2019 roku jest senatorem X kadencji. Zasiada w radzie muzealnej Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

 

Skład Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich:

Maria Dziekońska – Wicestarosta Łomżyński

Marek Adam Komorowski – senator Rzeczypospolitej Polskiej

Dr hab. Jolanta Marciniuk – profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Katarzyna Modzelewska – przedstawiciel Gminy Piątnica, prezes Fundacji Sztuk i Dialogu

Marta Niklewicz – przedstawicielka rodu Lutosławskich

Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Mariusz Sachmaciński – Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwii z siedzibą w Drozdowie

Dr Marcin Schirmer – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

Dr hab. Paweł Skibiński – Zastępca Dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

Ksiądz kanonik Aleksander Suchocki – proboszcz parafii pw. świętego Jakuba Apostoła w Drozdowie

Marian Szymkiewicz – Kierownik Muzeum Przyrody w Olsztynie

Dr hab. Krzysztof Sychowicz – Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku

Sławomir Zgrzywa – członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów

 

  • 01
  • 010
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 08
  • 09

Additional information