MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Muzeum realizuje projekt „Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie” dofinansowany przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 mln. zł. Środki na ten cel pozyskał Powiat Łomżyński. Całkowita wartość zadania wynosi 4,6 mln. zł.

Projekt obejmuje utworzenie nowej instytucji kultury w miejsce istniejącej, która będzie prezentować historię życia i działalności Romana Dmowskiego oraz Rodziny Lutosławskich i dotychczas prezentowane walory przyrodnicze Doliny Narwi; modernizację Dolnego Dworu – etap. I (przebudowa wnętrz, dostosowanie do nowych funkcji, wyposażenie w niezbędną infrastrukturę) oraz budowę nowej przestrzeni dla wystaw przyrodniczych, które zostaną przeniesione.

loga

Additional information