MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Fundacja Sztuk i Dialogu

zaprasza na

Dzień ziół narwiańskich

14 sierpnia 2021 roku w parku Muzeum Przyrody - Dworze Lutosławskich  w Drozdowie, godz. 11.00

Plakat A3 2021

Additional information