MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

001

W poniedziałek 28 czerwca, w dniu w którym przypadła 102. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego sygnowanego z ramienia odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej przez Ignacego Jana Paderewskiego oraz Romana Dmowskiego, w drozdowskim Muzeum odbyło się spotkanie poświęcone tej ważnej historycznej rocznicy oraz planom rozszerzenia formuły funkcjonowania instytucji. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych, pracownicy instytucji kultury, administracji i oświaty, przedstawiciele wojska, policji oraz marynarki wojennej jak również działacze stowarzyszeń społecznych oraz reprezentująca potomków rodziny Lutosławskich Marta Niklewicz-Dworak.

W najbliższej przyszłości w XIX-wiecznym dworze Lutosławskich zostanie dokonany remont pod utworzenie wystaw historycznych poświęconych historii rodu Lutosławskich oraz postaci Romana Dmowskiego – przyjaciela właścicieli Drozdowa, który w dworku będącym obecną siedzibą muzeum spędził ostatnie miesiące życia i tu zmarł 2 stycznia 1939 roku. Wystawy przyrodnicze zostaną przeniesione do nowego budynku o powierzchni około 300 m2 połączonego z istniejącym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej. W ten sposób zostanie znacznie poszerzona działalność historyczna placówki, przy jednoczesnym zachowaniu profilu przyrodniczego. Przyszłe muzeum będzie zatem posiadało dwa budynki: zrewitalizowany zabytkowy dwór w którym znajdować się będą wyłącznie wystawy historyczne w nowych aranżacjach na temat Lutosławskich i Romana Dmowskiego oraz budynek z nowymi ekspozycjami przyrodniczymi. Nazwa instytucji będzie brzmieć: Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego – Ośrodek Historyczno-Przyrodniczy w Drozdowie.

Podczas poniedziałkowego spotkania o wspomnianych wyżej planach mówili pomysłodawcy i inicjatorzy – Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski oraz Wicestarostwa Łomżyński Maria Dziekońska. Uznanie dla tego projektu wyrazili zabierający głos podczas wydarzenia Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, Senator RP Marek Adam Komorowski, Poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski, Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras oraz Wiceminister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz, który w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego wręczył czek na kwotę 4 mln złotych dofinansowania przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wszyscy w swoich wypowiedziach zaakcentowali ważną rolę Dmowskiego i Lutosławskich w krzewieniu patriotyzmu oraz ich wielkie poświęcenie sprawie polskiej, nawet do ofiary z życia, jak było w przypadku zamordowanych przez bolszewików braci Mariana i Józefa Lutosławskich. Podkreślili też, że dzięki planowanym zamianom, Drozdowo będące już teraz bardzo ważnym historycznym punktem na mapie kraju, nabierze jeszcze większego znaczenia.

Profesor Jan Żaryn – dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego podkreślił wielką potrzebę dowartościowania postaci Dmowskiego w polskiej pamięci historycznej, czemu ma się przysłużyć drozdowskie muzeum, zajmujące się zarówno Dmowskim jak i Lutosławskimi wśród których byli ważni i cenieni przez lidera endecji działacze niepodległościowi zasłużeni dla sprawy odzyskania wolności w 1918 roku. Przypomniał, że plany rozwoju drozdowskiej placówki zostały dofinansowane kwotą 600 tys. złotych w ramach Funduszu Patriotycznego znajdującego się w gestii Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej.

Historyk wygłosił wykład na temat konferencji pokojowej w Paryżu, która była przypieczętowaniem procesu odradzania się państwa polskiego. Mówił o talentach i ogromnie ważnej pracy dyplomatycznej Romana Dmowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Obaj byli jednymi z najlepiej ocenianych polityków uczestniczących w konferencji paryskiej – merytorycznymi, skutecznymi, kontaktującymi się z najważniejszymi przywódcami ówczesnego świata, posiadającymi konkretną wizję działania na rzecz sprawy polskiej.

Artystyczną częścią wydarzania było przedstawienie listów jakie podczas I wojny światowej i tuż po jej zakończeniu wymieniali między sobą przyjaciele: Roman Dmowski oraz małżeństwo Marii i Mieczysława Niklewiczów. Maria Niklewicz była córką profesora Wincentego Lutosławskiego, który Dmowskiego poznał w Krakowie w 1900 roku; Mieczysław Niklewicz członkiem endecji, wydawcą oraz bliskim przyjacielem „Pana Romana” jak się zwykle w rodzinie Lutosławskich zwracano do Dmowskiego. Listy przedstawił aktor Jerzy Zelnik, a towarzyszył mu zespół BioAcoustic (Żaklina Olchowik – skrzypce, Mateusz Bakun – kontrabas, Michał Olchowik – akordeon), którym między recytacjami wykonał cztery utwory ze zbioru „10 polskich pieśni ludowych na tematy żołnierskie” Witolda Lutosławskiego. Uroczystość prowadził Mariusz Rytel.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 012
 • 015
 • 017
 • 020
 • 022
 • 024
 • 026
 • 027
 • 035
 • 037

 

Additional information