MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

film miniatura link do filmu

Sofía Casanova – Hiszpanka i Polka z wyboru, była poetką, pisarką i korespondentką wojenną. Z Drozdowem i rodziną Lutosławskich połączyło ją małżeństwo z filozofem Wincentym Lutosławskim, co zaowocowało jej nową rolą ambasadorki Polski w Hiszpanii. I nadal jej postać łączy oba nasze kraje, ponieważ przypominanie i odkrywanie Sofíi współcześnie, jest miłym i ważnym powodem do współpracy naukowców i pasjonatów literatki w obydwu krajach. Jednym z efektów takich działań jest powstały niedawno edukacyjny materiał filmowy na temat Sofíi Casanovy, wyprodukowany w związku z Międzynarodową Konferencją Naukową „Wolność słowa i informacji w Polsce i Hiszpanii w wieku XX” z cyklu Spotkań polsko-hiszpańskich zorganizowaną 26 listopada 2020 r. przez Wydział „Artes Liberales” UW oraz Ambasadę Hiszpanii w Polsce na platformie Zoom. Materiał filmowy wyprodukowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Unii Europejskiej i Współpracy Królestwa Hiszpanii na zlecenie Ambasady Hiszpanii w Polsce we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

 Koniec roku skłania zazwyczaj do refleksji, a skoro mowa o Sofíi Casanovie, przypominają się inicjatywy, które od lat Muzeum w Drozdowie organizuje w celu propagowania postaci literatki. To szereg konferencji historycznych, w których zazwyczaj Sofía Casanova była wspominana – a już szczególnie sesja „Sofía Casanova Lutosławska – hiszpańska pisarka, Polka z wyboru (międzynarodowa konferencja w 150. rocznicę urodzin)” zorganizowana w 2011 r. z udziałem dr Marii Filipowicz-Rudek z UJ i prof. Piotra Sawickiego z UWr oraz międzynarodowa konferencja „Witold Lutosławski – portret rodzinny”, 2013 podczas której prelekcję wygłosiła znana hiszpańska biografka poetki, Rosario Martínez Martínez. To również szereg wydawnictw – m.in. pokonferencyjne, „Pamiętniki” Wacławy Lignowskiej, 2007, gdzie tak sympatycznie i rodzinnie Sofia jest przedstawiana, „Koniec świata Lutosławskich” D. i A. Wroniszewskich, 2019 czy wreszcie „Więcej niż miłość” autorstwa Sofíi Casanovy, 2010.

A skoro Nowy 2021 Rok przed nami, życzymy sobie i wszystkim zaangażowanym, kolejnych udanych przedsięwzięć związanych z postacią Sofíi Casanovy. A w szczególności:
Państwu dr hab. Cristinie González Caizán i dr hab. Janowi Ciechanowskiemu z wydziału „Artes Liberales”, współpracującym z Muzeum w Drozdowie – aby udało się wydać polską publikację reportaży Sofíi Casanovy
Dr Amelii Serraller Calvo z Madryckiego Uniwersytetu Complutense, wcześniej zaangażowanej w pomyślne wydanie tomiku wierszy „Fugaces” (wydawnictwo Torremozas), a obecnie współpracującej z wydawnictwem Los libros de fronterad w Madrycie, Alfonso Armada Rodríguez i Carlosem García Santa Cecilia – wydania „Antologii Kronik Sofíi Casanovy”

 

Rodzinie Sofíi Casanovy, często zaprzyjaźnionej z Muzeum Przyrody – Dworem Lutosławskich w Drozdowie oraz wszystkim pasjonatom osoby i twórczości literatki – zdrowia i wszelkiego dobra w nadchodzącym Nowym Roku!


 Źródło filmu: http://al.uw.edu.pl/edukacyjny-material-filmowy-na-temat-sofii-casanovy/

Additional information