MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Okładka

Przedstawiamy Państwu czwartą i zarazem ostatnią część reprintu broszury „Na otwarcie Domu Żołnierza i dziesięciolecie obrony Łomży 1920-1930” wydanej w roku 2020 w związku z 100. rocznicą wojny polsko-bolszewickiej.

 

 

 

 

 

 

W poniżej zamieszczonym fragmencie (plik pdf) są zawarte relacje opisujące z perspektywy naocznych świadków jak wyglądało zajęcie Łomży i trwająca dwadzieścia kilka dni okupacja przez wojska bolszewickie. Przeczytamy w nich o dramatycznych doświadczeniach ludności cywilnej i okrutnym postępowaniu najeźdźców.

Fragment Nr 4 (pdf)

 

Wydawcy i sponsorzy wydania

 

Additional information