MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Polska flaga źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Polska_flaga.jpg

O rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości trudno zapomnieć w Dworze Lutosławskich, gdzie zmarł przyjaciel rodziny, jeden z ojców niepodległości naszej Ojczyzny – Roman Dmowski. To właśnie pod tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego będą złożone kwiaty – 11 listopada o godz. 12.00, w dowód wdzięczności i pamięci o wydarzeniach sprzed lat, które dały nam wolną Polskę.

Additional information