MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

miniatura - odnośnik do fotogalerii

Inauguracja wystawy rocznicowej pt „Region łomżyński w roku 1920 – w obliczu wojny” miała miejsce w drozdowskim Muzeum 18 września br.  Gości powitała Anna Archacka Dyrektor Muzeum oraz Maria Dziekońska Wicestarosta Łomżyński. Wśród przybyłych byli m.in. potomkowie obrońców z 1920 r. W otwarciu uczestniczyli Pani Maria Konopka z rodziną, wnuczka ochotnika Armii Hallera Franciszka Grzanko oraz Pan Dariusz Młotkiewicz z rodziną, krewny Zenona Kochanowskiego, ochotnika 205 opp poległego pod Miastkowem. Gośćmi otwarcia byli także Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Pan Zygmunt Zdanowicz, Prezes Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” Pan Profesor Ludwik Malinowski oraz Proboszcz Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie Ks. Kanonik Aleksander Suchocki. O wystawie opowiadał jej autor Kustosz Muzeum Marcin Rydzewski. Poinformował o niemal dwuletnim czasie powstawania wystawy oraz tematach jakie w tym czasie opracowywał.

Wystawa została przygotowana w formie planszowej. Na kilkunastu polach planszowych wyeksponowano historie mieszkańców regionu związane z obroną granic odrodzonej w 1918 r. Rzeczypospolitej Polskiej. Ukazano role łomżyńskich ochotników, przygotowania do obrony regionu, wsparcie władz i mieszkańców, walki wokół Łomży i jej flankach. Znaczną część wystawy zajmują prezentacje poświęcone okupacji bolszewickiej, a więc organizacja rewkomów, prześladowania mieszkańców, zwłaszcza księży i ziemian. Szczególną uwagę poświęcono roli ruchu oporu w ratowaniu ludzi i przygotowaniu ofensywy warszawskiej. Ostatnią część wystawy tworzą treści związane z wyzwoleniem regionu przez pułki wielkopolskie oraz pamięć o poległych, pochowanych na Ziemi Łomżyńskiej. Aranżacja plastyczna wystawy została przygotowana przez Marusza Dobkowskiego.

Wystawa będzie czynna do końca bieżącego roku, z możliwością wypożyczenia po tym okresie. Serdecznie zapraszamy.                    

Ekspozycja powstała dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Łomży oraz Hexabanku. Partnerami wystawy byli Starostwo Powiatowe w Łomży oraz Fundacja Sztuk i Dialogu w Jedwabnem.

 

Zapraszamy do naszej fotogalerii, zamieszczone tam zostały zdjęcia z otwarcia wystawy "Region łomżyński w roku 1920 - w obliczu wojny"

https://muzeum-drozdowo.pl/fotogaleria/fotorelacja-z-otwarcia-wystawy-region-omyski-w-roku-1920

 

Additional information