MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

001

W dniach 2-3 sierpnia 2020 roku w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona 100. rocznicy zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej. Głównymi jej organizatorami byli Instytut Pamięci Narodowej oraz Starostwo Powiatowe w Łomży, a patronami honorowymi Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego. Tytuł „O Niepodległą – kierunek północno-wschodni” wskazywał zakres tematyczny,  w tym wątek szczególnie istotny jakim były wydarzenia rozgrywające się na Ziemi Łomżyńskiej i bohaterska obrona Łomży na przełomie lipca i sierpnia 1920 roku.

Podczas konferencji wygłoszono lub odczytano 14 referatów autorstwa przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego,  Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie, Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku – Delegatury w Łomży oraz historyków niezależnych.

Omówiono wątki militarne walk z bolszewikami oraz wiele innych ważnych aspektów (często zapomnianych lub poruszanych bardzo rzadko) takich jak postrzeganie wojny w krajach zachodnich, nastroje i postawy społeczeństwa w trakcie trwania konfliktu, działania Armii Ochotniczej, choroby ludzi i zwierząt jakie towarzyszyły wojnie, umowa suwalska z października roku 1920 oraz rozliczenia z bolszewickimi kolaborantami. Wszystko to stworzyło interesującą i rozległą panoramę historyczną.

Z racji obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa konferencja miała charakter zamknięty, zatem nie było możliwości uczestnictwa w niej gości z zewnątrz poza organizatorami  i referentami. Zainteresowane osoby będą mogły jednak już wkrótce zapoznać się z wygłoszonymi referatami, bowiem Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje do druku publikację pokonferencyją o wydaniu której poinformujemy.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 003a
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017

 

Additional information