MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

styczeń-kwiecień 2018: „Roman Dmowski na konferencji pokojowej w Paryżu” – wystawa czasowa na temat działalności niepodległościowej Romana Dmowskiego, w szczególności jego pracy podczas konferencji paryskiej.

26 stycznia 2018, godz. 17.00: film „Rok 1863” (prod. polska) – 50 min., prelekcja towarzysząca uzupełniająca tematykę filmu poświęcona 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Na tle wydarzeń krajowych zostaną zaprezentowane epizody regionalne mające swoje odzwierciedlenie w postawach środowisk społecznych, a także symbolice miejsc pamięci narodowej.

16 lutego 2018, godz. 17.00: film „Rok 1863” (prod. polska), prelekcja towarzysząca uzupełniająca tematykę filmu.

16 marca 2018, godz. 17.00: film „Rok 1863” (prod. polska), prelekcja towarzysząca uzupełniająca tematykę filmu.

 

13 kwietnia 2018, godz. 17.00: film „Zapomniany Legion” (o Legionie Puławskim, prod. polska) – 55 min.
Prelekcja towarzysząca uzupełniająca tematykę filmu na temat udziału polskich formacji w walce podczas I wojny światowej po stronie Rosjan. Będzie ona nawiązywała m.in. do osoby księdza Kazimierza Lutosławskiego, który w kwietniu 1916 r. pełnił posługę wśród żołnierzy na linii frontu za co został odznaczony Krzyżem Walecznych oraz do osoby doktora Jana Załuski – lekarza pochodzącego z Łomży, służącego w Legionie Puławskim.

3 maja 2018: koncert muzyki polskiej upamiętniający rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja „Jakże piękna jest nasza tradycja”. W programie koncertu: M. K. Ogiński, S. Moniuszko, H. Wieniawski, H. Wars, A. Kurylewicz, W. Kilar (potwierdzenie organizacji koncertu po uzyskaniu dofinansowania przez MKiDN).

19 maja 2018: Międzynarodowa Noc Muzeów w ramach której odbędą się wydarzenia upamiętniające Rocznicę Odzyskania Niepodległości:
– koncert „Filmowa noc muzeów” (potwierdzenie organizacji koncertu po uzyskaniu dofinansowania przez MKiDN)
– film „Zapomniany Generał – Tadeusz Jordan Rozwadowski” (prod. polska) – 52 min. Prelekcja towarzysząca uzupełniająca tematykę filmu na temat przypadającej w maju rocznicy zamachu majowego i animozji pomiędzy Józefem Piłsudskim a gen. Rozwadowskim oraz ważnego wątku związanego z wojną z bolszewikami w roku 1920 (Rozwadowski to główny architekt taktyki polskiej w tym czasie), a mianowicie walk nad Narwią, które zostały nazwane przez Piłsudskiego „Cudem nad Narwią” poprzedzającym słynny „Cud nad Wisłą”.

15 czerwca 2018, godz. 17.00: film „Paderewski – mistrz tonów i mąż stanu” (prod. polska) – 30 min.
Prelekcja towarzysząca uzupełniająca tematykę filmu na temat przypadającej w czerwcu rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego, którego sygnatariuszem był Paderewski. Pojawi się m.in. anegdotyczna historia związana z wizytami księdza Kazimierza Lutosławskiego w posiadłości Paderewskich w Morges w Szwajcarii.

5 września 2018: spotkanie członków Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego w drozdowskim Muzeum, połączone z wykładem adiunkta Tomasz Szymańskiego (MPwD) pt. „Marian i Józef Lutosławscy – męczennicy za sprawę niepodległości”.

wrzesień-grudzień 2018: wystawa czasowa „Znaki niepodległej”, o wkładzie społeczeństwa szeroko pojętego regionu łomżyńskiego i wybitnych postaci z nim związanych w odzyskanie niepodległości.

14 września 2018: ogólnopolska konferencja naukowa „Niepodległość w poglądach, działalności i pamięci polskich elit w kraju i regionie łomżyńskim” związana z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości będąca zarazem kolejnym Spotkaniem Pokoleń w Kręgu Kultury Ziemiańskiej, czyli cyklicznym (w roku 2018 - czwartym) zjazdem potomków polskiego ziemiaństwa połączonym z naukową analizą wybranego aspektu historii oraz dziedzictwa elity ziemiańskiej. Tematem konferencji w roku 2018 będzie wkład polskich elit w odzyskanie przez Polskę niepodległości m.in.: praca niepodległościowa Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, myśl patriotyczna przedstawicieli rodziny Lutosławskich z Drozdowa, działalność polityczna Bohdana Winiarskiego czy charakterystyka działalności Polskiej Organizacji Wojskowej w regionie łomżyńskim. Wydarzeniu będzie towarzyszył koncert muzyki polskiej w wykonaniu kwartetu Alla Breve pt. „Muzyczne tradycje w polskich dworach ziemiańskich”. W programie koncertu muzyka związana z kulturą polskich dworów ziemiańskich, kompozycje twórców takich jak: S. Moniuszko, F. Chopin, W. Żeleński, A. Wroński, Z. Nosowski, J. Mastelski.

21 września 2018, godz. 15.00: film „Hipolit Cegielski” (prod. polska) – 50 min.
Prelekcja towarzysząca uzupełniająca tematykę filmu o informacje na temat pierwszych przemysłowców fabrycznych w regionie łomżyńskim, m.in. o Franciszku Dionizym Lutosławskim.

19 października 2018, godz. 17.00: film „Człowiek świętego imienia – rzecz o Romualdzie Traugutcie” (prod. polska) – 27 min.
Prelekcja towarzysząca uzupełniająca tematykę filmu o informacje o lokalnych przywódcach Powstania Styczniowego w regionie łomżyńskim.

11 listopada 2018: Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości – uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego oraz koncert muzyczny pieśni patriotycznych z XVIII, XIX i XX w. „I brygada – wspomnienie o Legionach” (potwierdzenie organizacji koncertu po uzyskaniu dofinansowania przez MKiDN).

11 listopada 2018: Wieczór Pieśni Patriotycznej przygotowany przez rodzinę państwa Lipskich – odbywające się od kilkunastu lat wspólne wykonywanie pieśni połączone z komentarzem historycznym.

16 listopada 2018, godz. 17.00: film „Paderewski – mistrz tonów i mąż stanu” (prod. polska) – 30 min.
Prelekcja towarzysząca uzupełniająca tematykę filmu na temat przypadającej w czerwcu rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego, którego sygnatariuszem był Ignacy Jan Paderewski. Pojawi się też anegdotyczna historia związana z wizytami Kazimierza Lutosławskiego w posiadłości Paderewskich w Morges w Szwajcarii.

14 grudnia 2018, godz. 17.00: film „Roman Dmowski – niedokończona kariera” (prod. polska) – 22 min.
Prelekcja towarzysząca uzupełniająca tematykę filmu poświęcona przypadającej w styczniu 2018 roku 79. rocznicy śmierci Dmowskiego oraz jego wielkiej przyjaźni z rodziną Lutosławskich z Drozdowa. Będzie także mowa o ostatnich miesiącach życia Dmowskiego spędzonych w Drozdowie w majątku Lutosławskich.

 

Mimo tego, że określone prezentacje filmów wraz z towarzyszącymi prelekcjami towarzyszącymi są przypisane do poszczególnych miesięcy w roku 2018, Muzeum Przyrody w Drozdowie może zorganizować dla grup szkolnych pokaz każdego z wymienionych filmów w dowolnym, wybranym terminie.

Additional information