MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

1/ Zapewnienie pełnej dostępności architektonicznej

Zapewnienie pełnej dostępności architektonicznej dokona się wraz z zakończenie rozpoczętego (faza wstępna) w roku 2021 kompleksowego remontu placówki i jej przeobrażeniem z dotychczasowego Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie na: Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego – Ośrodek Historyczno-Przyrodniczy w Drozdowie. Zabytkowy Dwór Lutosławskich będzie przeznaczony wyłącznie na wystawy historyczne, a do istniejącego budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej zostanie dobudowany nowy dwukondygnacyjny pawilon o powierzchni około 300 m2 przeznaczony na wystawy przyrodnicze. Zarówno wystawy historyczne jak i wystawy przyrodnicze zostaną zaprojektowane na nowo.

Kompleksowa, pełna dokumentacja techniczna i projektowa przedsięwzięcia jest opracowywana z myślą o zapewnieniu pełnej dostępności architektonicznej.

Do czasu zakończenia prac (koniec jest przewidziany na grudzień 2022 lub rok 2023) placówka będzie czasowo wyłączona z dotychczasowej działalności (wyłączone będą dwa budynki, albo dostępny będzie jedynie budynek Ośrodka Edukacji Ekologicznej spełniający większość wymogów dostępności architektonicznej).

Po przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia muzeum będzie spełniało wszystkie wymogi dostępności architektonicznej wskazane przez Ustawodawcę.

2/ Zapewnienie pełnej dostępności serwisu internetowego

Wskazane w punkcie 1 prace remontowo-budowlane spowodują gruntowną zmianę funkcjonowania instytucji, co będzie się wiązało z koniecznością gruntownego przeformatowania i modernizacji strony internetowej według nowego profilu działalności. Wówczas wykonane zostaną wszelkie konieczne prace w kierunku dostosowania strony do wymagań dostępności serwisu internetowego według wytycznych Ustawodawcy.

 

Data sporządzenia planu: 08.09.2021

Plan sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.