MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

W minionych latach Muzeum Przyrody w Drozdowie zrealizowało szereg przedsięwzięć mających na celu ochronę zabytkowej siedziby – XIX-wiecznego dworu Lutosławskich, poprawę infrastruktury i poszerzenie bazy edukacyjnej. Placówka w realizacji tych przedsięwzięć posiłkowała się środkami pochodzącymi z funduszy krajowych (Starostwo Powiatowe w Łomży, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki funduszy ochrony środowiska) oraz funduszy europejskich (dotacje unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego).

dwór obecnie

W roku 2005 wykonano remont piwnic wraz z systemem drenażowym oraz odwodnieniem.
W roku 2010 taras południowy Muzeum używany jako scena koncertów plenerowych Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża przeszedł kapitalny remont.
W tym samym roku w budynku zamontowano kompleksowe systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego i antywłamaniowego.
W roku 2011 odbyła się realizacja kompleksowego przedsięwzięcia współfinansowany przez Unię Europejską obejmującego szereg rozmaitych prac które otrzymało nazwę „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie”. Ważnym elementem projektu była renowacja i modernizacja tarasu wschodniego. Nowy taras pokryto płytą granitową wysokiej jakości. Dzięki temu działaniu zwiększyła się funkcjonalność budynku, albowiem do użytku oddano nowe pomieszczenie gospodarcze znajdujące się pod tarasem. Dokonano także wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej), czyli wstawiono nowe dębowe okna i drzwi oraz założono nowe parapety zewnętrzne. Część hotelowa Muzeum, w której znajdują się pokoje gościnne została wyposażona w nowe meble, lustra i wykładziny, zaś liczba miejsc hotelowych została zwiększona do 11.

 dwór od wschodu obecnie

Działania mające na celu przywrócenie blasku naszej zabytkowej siedziby dotyczyły jednak nie tylko samego budynku. Integralną częścią Muzeum jest okalający siedzibę zabytkowy park, który aranżowali i tworzyli niegdyś Lutosławscy.
Z myślą o odwiedzających park dokonano wymiany małej architektury parkowej. Zakupiono nowe kosze i ławki, zamontowano nowe oświetlenie (żeliwne stylizowane lampy), jak również wykonano instalację gniazd prądu w parku. Dostępność prądu w parku poszerza możliwości organizacji imprez plenerowych.
Z myślą o tym ostatnim aspekcie działań zakupiono również hale namiotowe (2 szt., w tym jedna o dużej powierzchni) przeznaczone do realizacji festynów czy wystaw plenerowych.

park schodowy

Additional information