MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

WYSTAWA „ROMAN DMOWSKI NA KONFERENCJI POKOJOWEJ W PARYŻU”

Wystawę zawierającą mnóstwo reprodukcji archiwalnych dokumentów i zdjęć oraz oryginalne listy przygotował kustosz Marcin Rydzewski. Przy realizacji współpracowała rodzina Niklewiczów oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie. Ekspozycja dokumentuje pracę Delegacji Polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu (1919-1920), w wyniku której Polska powróciła na mapę Europy po latach zaborów. Centralnymi postaciami polskiej delegacji byli Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski. Dla Dmowskiego reprezentowanie sprawy polskiej na konferencji było największym życiowym osiągnięciem, które dało mu ważne miejsce w historii XX wieku.

wystawa

KONFERENCJA „SOFIA CASANOWA LUTOSŁAWSKA – HISZPAŃSKA POETKA, POLKA Z WYBORU”

Ogólnopolska konferencja odbyła się z okazji 150. rocznicy urodzin hiszpańskiej poetki i pisarki typowanej do literackiej Narody Nobla, żony filozofa z Drozdowa prof. Wincentego Lutosławskiego. Grono badaczy krajowych i goście z Hiszpanii zaprezentowało najważniejsze aspekty jej życia i twórczości. Odbył się także recital hiszpańskiej muzyki gitarowej oraz recytacja fragmentów wydanej w tym samym roku (2011) przez Muzeum jej powieści pt. „Więcej niż miłość”.

 konferencja

SPOTKANIA POKOLEŃ W KRĘGU KULTURY ZIEMIAŃSKIEJ

Cykliczny zjazd potomków rodzin ziemian z regionu i kraju odbył się po raz pierwszy w roku 2011. Do roku 2018 odbyły się cztery edycje wydarzania, któremu towarzyszą konferencje naukowe nt. wybranych zagadnień historii elit ziemiańskich, skupiające badaczy z całego kraju.
Na zjazdach gościli m.in. potomkowie Lutosławskich z Drozdowa, Kisielnickich, Glogerów, książąt Massalskich, książąt Radziwiłłów, Szyrmerów, Pieńkowskich, Rostworowskich, Ślusarczyków czy Szymanowskich.

 Spotkanie Pokoleń

KONFERENCJA „GLEBA NAJBOGATSZE ŚRODOWISKO ŻYCIA. CO JEJ ZAGRAŻA I JAK JĄ CHRONIĆ?”

Konferencja zorganizowana w roku 2014 w sali Ośrodka Edukacji Ekologicznej była poświęcona tematom różnorodności biologicznej gleb. Mówiono o bogactwie życia w glebie oraz czynnikach, które je niszczą (zakwaszanie, ścieki oraz odpady). Dużo uwagi w wygłoszonych referatach poświęcono również rolnictwu ekologicznemu jako formie gospodarowania, które nie niszczy walorów uprawnych gleby.
Na konferencji wystąpili naukowcy, specjaliści rolni oraz rolnicy ekologiczni.

konferencja glebowa

Additional information