Okładka książki

NIEPODLEGŁOŚĆ W POGLĄDACH, DZIAŁALNOŚCI I PAMIĘCI POLSKICH ELIT KRAJU I REGIONU ŁOMŻYŃSKIEGO
Materiały z IV Spotkania Pokoleń w Kręgu Kultury Ziemiańskiej,
Drozdowo, 14 września 2018 roku
 
 
Wydawca: Muzeum Przyrody w Drozdowie i Fundacja Sztuk i Dialogu, oprawa miękka, stron 170. ISBN  978-83-947714-3-0
 
Cena 15 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spis treści

Maria Bauchrowicz-Tocka

Słowo wstępne

Marcin K. Schirmer

Czyn niepodległościowy polskiego ziemiaństwa

Jan Engelgard

Miejsce działalności konspiracyjnej w taktyce politycznej

Romana Dmowskiego

Małgorzata Dajnowicz

Bohdan Winiarski – polityk obozu narodowego

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Kontynuacja kultu Józefa Piłsudskiego podczas wojennej

i powojennej tułaczki Polaków na obczyźnie

Tomasz Szymański

Myśl niepodległościowa przedstawicieli rodziny Lutosławskich.

Ku odrodzeniu narodu

Marcin Rydzewski

Drogi do niepodległości łomżyńskich środowisk patriotycznych

(wybrane przykłady)

Agnieszka Drozdowska

Inteligentki łomżyńskie i ich działania na rzecz niepodległości.

Przegląd problematyki

Maria Bauchrowicz-Tocka

Niepodległość w poglądach i działalności Adama Chętnika

Czesław Rybicki

Niepodległościowe dzieło Polskiej Organizacji Wojskowej

w obwodzie łomżyńskim

Noty o autorach

IV Spotkanie Pokoleń w Kręgu Kultury Ziemiańskiej w fotografii

Spis ilustracji

Indeks nazwisk