MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

MPDdodatek

"Muzeum w Drozdowie 1984-2004"  Marcin Rydzewski, 2004, wyd. 1, str.39, format A5, oprawa miękka, ISBN 83-913776-5-2,
"Muzeum Przyrody w Drozdowie w latach 2005-2009" Marcin Rydzewski, 2009, wyd. 1, str. 20, format A5, oprawa miękka, ISBN 978-83-924267-5-2,  cena 0,10 złPozycje przybliżające historię Muzeum, działalność naukową i działalność oświatową oraz zawierające informacje na temat gromadzenia zbiorów dokumentujących walory przyrodnicze regionu północno-wschodniej Polski oraz historię ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieiem rodu Lutosławskich.

Additional information