Kategoria szkół podstawowych

"Patriotyzm w oczach harcerzy"

"Patriotyzm naszymi oczami" 

 

Kategoria szkół ponadpodstawowych

"Dopiero by szczęśliwą stworzyli ziemię"

"Kto ty jesteś?"