Łoś - król Bagien Biebrzańskich

Ostatnia część wystawy „biebrzańskiej" poświęcona jest łosiowi – ssakowi, który jest symbolem Kotliny Biebrzańskiej. Na ekspozycji zgromadzono oprócz spreparowanych okazów łosia (klępa, łoszak), bogatą kolekcję poroży (m.in. ilustrującą proces wykształcania się poroża)

Celem wystawy „Przyroda Kotliny Biebrzańskiej" jest popularyzacja wiedzy na temat bogactwa flory i fauny Kotliny Biebrzańskiej.

Środowisko to cechuje naturalność w stopniu niepowtarzalnym w przyrodzie Europy, dlatego też należy je cenić i chronić.