MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

003

W dniach 11-12 października odbyła się konferencja „Wincenty Lutosławski i literatura. Estetyczne koneksje – filozofia – recepcja” Białystok – Drozdowo. Główny organizator Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, przy współpracy z Muzeum Przyrody w Drozdowie, drugi dzień konferencji zorganizował w siedzibie Muzeum. Po zwiedzeniu wystaw goście reprezentujący ośrodki naukowe w Lublinie, Krakowie, Toruniu, Olsztynie, Warszawie i Białymstoku wzięli udział w części naukowej, którą prowadziła dr hab. Anna Janicka prof. UwB oraz prof. Grzegorz Igliński UWM w Olsztynie. Duże zainteresowanie wzbudziło spotkanie z dr Hanną Liberą, prawnuczką Wincentego Lutosławskiego, wspominającą rodzinne dzieje. W sesji plenarnej głos zabrał dr hab. Jan Stanisław Ciechanowski z Wydziału „Artes Liberales” UW. Przedstawił wyniki własnych kwerend poświęconych Wincentemu i Sofii Lutosławskim, jakie przeprowadził na terenie Hiszpanii. Wystąpienie to odbyło się pomiędzy prelekcjami drozdowskich muzealników. Adiunkt Tomasz Szymański przedstawił zarys historii rodziny Lutosławskich, twórców kultury i ludzi idei. Kustosz Marcin Rydzewski w swojej prezentacji skoncentrował się na spuściźnie materialnej po Wincentym Lutosławskim w Drozdowie, która stała się inspiracją dla miejscowych badań.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa czasopism ze zbiorów Sławomira Zgrzywy. W gablotach wyeksponowano prasę polską oraz hiszpańską. Zwiedzający mogli zapoznać się z publicystyką Wincentego i Sofii Lutosławskich oraz ich córki Izabeli. Nie zabrakło również treści dotyczących ks. Kazimierza i Mariana Lutosławskich. Wystawę wzbogaconą o muzealia, publikacje autorstwa przedstawicieli rodziny Lutosławskich, można zwiedzać do końca października.

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 008
  • 009
  • 010

 

Additional information