LogoPWKZ 002 300x277

 

 

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie realizuje zadanie pn. "Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie, etap II, XIXw., wymiana połaci dachowych w części dworkowej" dofinansowane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 100.000,00 zł brutto.