001 Uczestnicy konferencji przy XIX wiecznym dworze Lutosławskich w Drozdowie siedzibie muzeum

Za nami międzynarodowa konferencja naukowa „Sofia Casanova: pisarka, osobowość hiszpańskiego i polskiego życia intelektualnego. Teksty – Świadectwa – Interpretacje”, której pierwszy dzień (13 czerwca br.) odbył się w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie.

Sofia Casanova-Lutosławska (1861-1958) była hiszpańsko-polską poetką, pisarką i reporterką. W roku 1887 poślubiła filozofa z Drozdowa, Wincentego Lutosławskiego. Przyjaźniła się z hiszpańską królową Marią Krystyną, żoną monarchy Alfonsa XII. Dostąpiła zaszczytu deklamowania swoich wierszy na dworze królewskim w Madrycie. Zasłynęła jako wybitna poetka, autorka powieści oraz reportaży pisanych do prasy hiszpańskiej, w których bardzo dużo miejsca poświęciła Polsce. W roku 1925 typowano ją do literackiej Nagrody Nobla, jako jedną z najwybitniejszych na świecie autorek tamtej doby. Jej przebogata twórczość oraz ciekawe życie, ściśle związane z trudną historią XX wieku i dwiema ojczyznami, było przedmiotem dwudniowej konferencji, która skupiła międzynarodowe grono badaczy z różnych dziedzin oraz potomków rodziny Lutosławskich.

W salonie dworu Lutosławskich wygłoszono wykłady, zaprezentowano film oraz odbyło się przekazanie przez Krystynę Haertle (prawnuczka Sofii Casanovy-Lutosławskiej) na rzecz drozdowskiego muzeum cennych materiałów z archiwum rodzinnego. Doktor Hanna Libera (prawnuczka Sofii Casanovy-Lutosławskiej) wygłosiła wykład „Ni contigo ni sin ti – rodzinna scheda Sofii Casanovy”. Kustosz drozdowskiego muzeum Tomasz Szymański omówił temat „Sofia Casanova-Lutosławska na tle kobiet z rodu Lutosławskich”, zaś kustosz Marcin Rydzewski (również z muzeum w Drozdowie) zaprezentował wykonany w roku 2012 film „Sofia Casanova-Lutosławska we wspomnieniach rodziny”.

Odbyła się także poprowadzona przez Marcina Rydzewskiego i Tomasza Szymańskiego wycieczka śladami Lutosławskich (Drozdowo-Czaplice-Łomża). Odwiedzono posesję, na której kiedyś stał dwór Lutosławskich zwany górnym, XIX-wieczny kościół parafialny w Drozdowie zbudowany przez Lutosławskich, kaplicę Lutosławskich na cmentarzu drozdowskim, dwór w Czaplicach niegdyś należący do Jana Lutosławskiego (szwagra Sofii Casanovy-Lutosławskiej) oraz zobaczono miejsca w Łomży związane z historią rodu.

Drugi dzień konferencji (14 czerwca) miał miejsce w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i objął czternaście referatów na temat twórczości literackiej i reporterskiej Sofii Casanovy-Lutosławskiej, jej wielowymiarowych związków z Polską, historii małżeństwa z profesorem Wincentym Lutosławskim, jak również poetyckie interludium – prezentację przez studentów Uniwersytetu w Białymstoku wybranych wierszy poetki.

Rezultatem konferencji będzie publikacja książkowa zawierająca teksty wszystkich wygłoszonych wykładów.

 

Szczegółowy przebieg dwudniowych obrad oraz wszystkie zaangażowane instytucje i osoby można zobaczyć w załączonym poniżej programie (plik PDF):

Program konferencji

 • 001_Uczestnicy_konferencji_przy_XIX-wiecznym_dworze_Lutosławskich_w_Drozdowie_siedzibie_muzeum
 • 002_Otwarcie_konferencji_prof._Jarosław_Ławski_UwB
 • 003_Otwarcie_konferencji_dr_hab._Anna_Janicka_prof._UwB
 • 004_Otwarcie_konferencji_dr_hab._Jan_Stanisław_Ciechanowski_prof._UW
 • 005_Otwarcie_konferencji_dyrektor_muzeum_Ewa_Sznejder
 • 007_Prowadząca_obrady_w_Drozdowie_dr_Amelia_Serraller_Calvo_Uniwersytet_w_Madrycie
 • 008_Wprowadzenie_do_tematyki_konferencji_dr_hab._Anna_Janicka_prof._UwB
 • 009_O_materiałach_z_archiwum_rodzinnego_przekazanych_muzeum_mówi_Krystyna_Haertle_prawnuczka_Sofii_Casanovy-Lutosławskiej
 • 010_Wykład_dr_Hanny_Libery_prawnuczki_Sofii_Casanovy-Lutosławskiej
 • 011_Przemawia_prof._Małgorzata_Dajnowicz_Podlaski_Wojewódzki_Konserwator_Zabytków
 • 012_Wykład_kustosza_Tomasza_Szymańskiego
 • 014_Kustosz_Marcin_Rydzewski_mówi_o_filmie_pt._Sofia_Casanova-Lutosławska_we_wspomnieniach_rodziny
 • 015_Prezentacja_filmu_pt._Sofia_Casanova-Lutosławska_we_wspomnieniach_rodziny
 • 016_Przemawia_senator_RP_Marek_Komorowski_przewodniczący_Rady_Muzeum_Przyrody-Dworu_Lutosławskich_w_Drozdowie
 • 017_Przemawia_Starosta_Łomżyński_Lech_M._Szabłowski
 • 019_Uczestnicy_konferencji_w_salonie_dworu_Lutosławskich_siedziba_muzeum
 • 020_Zwiedzanie_posesji_gdzie_kiedyś_znajdował_się_dwór_Lutosławskich_zwany_górnym
 • 021_Na_posesji_gdzie_kiedyś_znajdował_się_dwór_Lutosławskich_zwany_górnym
 • 022_Na_posesji_gdzie_kiedyś_znajdował_się_dwór_Lutosławskich_zwany_górnym_oprowadza_obecna_właścicielka_Grażyna_Pusz
 • 023_Na_posesji_gdzie_kiedyś_znajdował_się_dwór_Lutosławskich_zwany_górnym
 • 024_W_kościele_parafialnym_w_Drozdowie_zbudowanym_w_XIX_wieku_przez_Lutosławskich
 • 026_Przed_kościołem_parafialnym_w_Drozdowie_zbudowanym_w_XIX_wieku_przez_Lutosławskich
 • 027_Przed_dworem_w_Czaplicach_należącym_kiedyś_do_Jana_Lutosławskiego_szwagra_Sofii_Casanovy-Lutosławskiej
 • 028_Podczas_konferencji_w_Białymstoku