MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

sciezka obok drogi banner

Zapraszamy do udziału w spektaklu - czytania performatywnego pt. "Ścieżka obok drogi" autorstwa Kazimiery Iłłakowiczówny w wykonaniu Beaty Antoniuk, przy akompaniamencie Bogdana Szczepańskiego - 10 listopada, godz. 13:00 w siedzibie Muzeum. Książka pt. "Ścieżka obok drogi" ukazuje symboliczny sposób myślenia autorki o roli, jaką pełniła przy swoim zwierzchniku - Józefie Piłsudskim. Tak jak często trasa ścieżki krzyżuje się z główną drogą, tak losy życiowe poetki zostały splecione z losami Marszałka. Autorka swoje wspomnienia pisze niezwykle ciepło, dając odbiorcy obraz swoich przeżyć podczas codziennej pracy.

Autor koncepcji: Jarosław Antoniuk, scenografia: Przemysław Karwowski.

Spektakl jest zakończeniem projektu „Podlaskie Zasilane Kulturą” realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży.

 podlaskie zasilane kultura

Additional information