Okładka legendy drozdowskie

Do oferty wydawniczej drozdowskiego Muzeum dodaliśmy długo wyczekiwaną publikację. Tym razem jest to zbiór legend i opowieści z życia Drozdowa i okolic w XIX i XX w. Wydawnictwo dedykujemy dzieciom i młodzieży, ale jak to bywa z legendami sięga po nie czytelnik niezależnie od wieku, a raczej kierując się zainteresowaniem niecodziennymi zdarzeniami i ich wyjaśnieniem.

O wielu miejscowościach czy leśnych uroczyskach mających swoje osobliwości nieraz snuto opowieści. Przekazywane z ust do ust nabierały kolorytu lub go traciły, a utrwalały się te, które uznawano za bardziej ciekawe i wartościowe. Jednakże są szczególne miejsca, a wśród nich Drozdowo, dawniej zamożny majątek ziemski, wieś gminna, a po dziś dzień siedziba parafii, gdzie wystąpiły niezwykłe warunki do narodzin niejednej legendy, a może i ludycznego przybrania autentycznej historii.

Zapraszamy do lektury po raz pierwszy zebranych i opublikowanych legend i opowieści drozdowskich. Mamy nadzieję, że te nadnarwiańskie perły – jak nazwał je jeden z opowiadających – zaciekawią Czytelników i skłonią do refleksji o roli wyobraźni w procesie poznawania społeczeństwa i przyrody. Zachęcą też do przemyśleń nad tym, ile rzeczywistości jest w tym, czego doświadczamy, a ile fikcji, gdzie kończy się realizm, a zaczyna działanie wyobraźni.

SPIS TREŚCI

Drozdowskie tradycje ustnych podań …………………………………….5

Książę i drozd ………………………………………………………….……. 7

Podarek ………………………………………………………….………….. 11

Krzyż z ognia ……………………………………………….……….……... 15

Barania skóra …………………………………………………….….……… 21

Rogata Gwiazda ……………………………………………………..………26

Muzyczne zapusty ……………………………………………………….… 30

Nocny stróż Maciej i jego opowieści ……………………………………... 35