MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Okładka Panie Lutosławskie

Nakładem Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie ukazała się książka „Panie Lutosławskie. Losy niezwykłych kobiet na tle historii dwóch stuleci” autorstwa kustosza Tomasza Szymańskiego. Jest to popularnonaukowa publikacja ukazująca życiowe doświadczenia, troski oraz wartości moralne kolejnych pokoleń kobiet należących do ziemiańskiego rodu związanego z Drozdowem nad Narwią. Wśród Pań Lutosławskich przedstawionych na kartach książki znalazły się między innymi typowana do literackiego Nobla poetka i pisarka Sofia Casanova Lutosławska, patriotka dwóch ojczyzn – Polski i Hiszpanii; jej córka Izabella z Lutosławskich Wolikowska – autorka bestsellerowych w dwudziestoleciu międzywojennym powieści obyczajowych; doktor Maria Lutosławska – matka geniusza muzyki poważnej Witolda Lutosławskiego i zarazem lekarka oraz działaczka społeczna czy Maria z Lutosławskich Niklewiczowa – ostatnia właścicielka drozdowskiego dworu, który dzięki jej determinacji przetrwał najgorsze czasy PRL-u i mógł w 1984 roku stać się siedzibą muzeum przyrodniczego.

Losy tych oraz innych bohaterek tworzą panoramę historii kobiet z rodu Lutosławskich od czasów XIX-wiecznych powstań narodowych aż po drugą połowę XX wieku. Ich życie było  ciekawe,  wielowątkowe, twórcze,  pełne uczuć i poświęcenia dla innych ludzi oraz ważnych spraw społecznych, nierzadko trudne, bo kształtowane przez wydarzenia historyczne takie jak powstanie styczniowe, rewolucja bolszewicka czy powstanie warszawskie. Wykraczało poza granice naszego kraju i dlatego czytelnik natknie się na kartach najnowszej publikacji drozdowskiego muzeum na rozsiane po całym świecie miejsca: Drozdowo nad Narwią i znajdujące się tam kiedyś dwa dwory, krakowski salon profesorstwa Lutosławskich w którym spotykała się krakowska elita i gdzie gościł zamyślony oraz uważnie słuchający prowadzonych rozmów Wyspiański, miejsce modlitwy i kontemplacji – klasztor Sióstr Wizytek w Warszawie (jedna z przedstawicielek rodu była ważną postacią życia zakonnego), pałacyk w Chludowie należący do przyjaciela Lutosławskich – Romana Dmowskiego, daleką Kanadę, a nawet dwór królewski w Madrycie.

https://muzeum-drozdowo.pl/oferta-wydawnicza

Hexa Bank

Wydanie książki dofinansował Hexa Bank Spółdzielczy: https://hexabank.pl/

Additional information