OkładkaPrzedstawiamy Państwu trzecią część broszury „Na otwarcie Domu Żołnierza i dziesięciolecie obrony Łomży 1920-1930”, której reprint został wydany w związku z 100. rocznicą wojny polsko-bolszewickiej.

 

 

 

 

 

 

Jest to opis inwazji bolszewickiej pióra Władysława Świderskiego - działacza niepodległościowego oraz prezydenta Łomży w czasach II Rzeczypospolitej. Świderski na kanwie własnych doświadczeń oraz zebranych relacji mieszkańców opisał czas oblężenia miasta w 1920 roku oraz okupację Łomży zajętej przez bolszewików oraz towarzyszący im oddział niemieckich komunistów zwanych Spartakusowcami.

 

Wydawcy i sponsorzy wydania

 

Fragment nr 3 (pdf)