MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 2179

9 października 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Członkowie Rady pod przewodnictwem Sławomira Zgrzywy - Przewodniczącego Rady, wysłuchali skróconych sprawozdań i planów pracy instytucji przedstawionych przez dyrektor Annę Archacką - obszerne otrzymał każdy Członek Rady do indywidualnego zapoznania się już wcześniej - to z uwagi na pandemię koronawirusa.

Pozytywnie oceniono działalność i plany Muzeum, jako instytucji cenionej nie tylko w powiecie łomżyńskim. Duże zainteresowanie i przychylność wywołały też projekty rozwoju wieloletniego Muzeum, które przedstawiła Wicestarosta Maria Dziekońska. Miłym akcentem było przekazanie Muzeum - przez Przewodniczącego Rady, Sławomira Zgrzywę - kolejnej partii publikacji, które powiększą księgozbiór muzealny nazwany „Biblioteką Lutosławskich”.

Minutą ciszy uczczono pamięć ziemian - śp. Państwa Marii i Andrzeja Pieńkowskich, znanych wielu członkom Rady. Andrzej Pieńkowski był potomkiem właścicieli majątku w niedalekim Krzewie, razem z żoną - Panią Marią, regularnie uczestniczył w inicjatywach propagujących spuściznę ziemian łomżyńskich.

  • IMG_2158
  • IMG_2163
  • IMG_2164
  • IMG_2166
  • IMG_2173
  • IMG_2179

 

 

Additional information