MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Oblicza solidarności (logo)

W 40. rocznicę powstania ruchu „Solidarność” jaką w tym roku obchodzimy, Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży kolejny tom prestiżowej Serii Glogerowskiej poświęciło fenomenowi polskiego ruchu społecznego, który przyczynił się do obalenia komunizmu oraz solidarności pisanej przez małe „s” rozumianej jako integracja i wzajemna pomoc. Zostały w nim zamieszczone teksty wybitnych polskich historyków, socjologów, antropologów i reprezentantów innych dziedzin humanistycznych, m.in. Stanisława Mocka, Longina Pastusiaka, Ludwika Malinowskiego, Jolanty Skubisz, Jacka Kurka czy Ireny Pospiszyl.

W najnowszym 25. tomie „Stopki” znajduje się także artykuł kustosza Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie Tomasza Szymańskiego zatytułowany „Wyjątkowa Solidarność. Spojrzenie z nieco innej perspektywy”. Jest to dalszy ciąg współpracy w ramach serii, w której co roku w oddzielnej książce są z różnych perspektyw analizowane najważniejsze zagadnienia historii, kultury, polityki i etyki. Wcześniej teksty Tomasza Szymańskiego były publikowane w tomach „Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne” (tekst „Dmowski contra Piłsudski, czyli dwa modele patriotyzmu”) oraz „Kmicic czy Wiedźmin? O dialogu międzypokoleniowym” (tekst „Pokolenia w cieniu sprawy niepodległości. Ostatnie trzysta lat”).

Publikacje wraz z najnowszym tomem „Oblicza solidarności” można nabyć poprzez stronę internetową:

 http://www.stopkapress.com.pl/

Artykuł Tomasz Szymańskiego „Wyjątkowa Solidarność. Spojrzenie z nieco innej perspektywy” jest analizą ruchu społecznego który zaktywizował miliony Polaków w kontekście polskiej tradycji narodowej oraz idei politycznych.

Zachęcamy do lektury – artykuł poniżej (format PDF):

Kliknij aby pobrać plik

Additional information